NHỮNG DỰ ÁN CỦA NĂM 2018

Những dự án căn hộ được quan tâm nhất hiện nay tại Quận 2

ONE VERANDAH

One Verandah

Chủ đầu tư: Mapletree

Vị trí: Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

Giá bán: 45 tr/m2

Bàn giao: Đầu năm 2010

GEM RIVERSIDE

Gem Riverside

Chủ đầu tư: Đất Xanh

Vị trí: Nam Rạch Chiếc, An Phú, Quận 2

Giá bán: 35 tr/m2

Bàn giao: Đầu năm 2010

PALM GARDEN

Palm Garden

Chủ đầu tư: Keppel Land

Vị trí: Nam Rạch Chiếc, An Phú, Quận 2

Giá bán: 40 tr/m2

Bàn giao: Đầu năm 2010

PALM HEIGHTS

Palm Heights

Chủ đầu tư: Keppel Land

Vị trí: Nam Rạch Chiếc, An Phú, Quận 2

Giá bán: 35 tr/m2

Bàn giao: Cuối năm 2019

PALM CITY

Palm City

Chủ đầu tư: Keppel Land

Vị trí: Nam Rạch Chiếc, An Phú, Quận 2

Giá bán: 35 tr/m2

Bàn giao: Cuối năm 2019

MASTERI AN PHÚ

Masteri An Phú

Chủ đầu tư: TDI

Vị trí: XLHN, An Phú, Quận 2

Giá bán: 40 tr/m2

Bàn giao: Giữa năm 2018